Produkter

Tippåbyggnad

Tippvagn

Lätta och stabila tippsläp upp till 12,5 m invändig längd Orys tipp-program har genomtänkta mått med tanke på hanterbarhet, stabilitet och pallplatser. Dörrsystemet är unikt med stabila dörrar som underlättar åkarens jobb jämfört med lämmar.

Produktkategorier

Länkar